KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA, ÇEREZ  VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Op. Dr. Aysun Kale’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Op. Dr. Aysun Kale, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Op. Dr. Aysun Kale işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Op. Dr. Aysun Kale’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

2) Op. Dr. Aysun Kale kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

www.aysunkale.com web sitesinden işlem yapan Ziyaretçilerimizin verdikleri veriler, Ziyaretçilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Op. Dr. Aysun Kale tarafından işlenmektedir.

Op. Dr. Aysun Kale’ye ait olan www.aysunkale.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.aysunkale.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.aysunkale.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.aysunkale.com web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.aysunkale.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

3) İnternet Sitesi çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Op. Dr. Aysun Kale’ye ait olan www.aysunkale.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.aysunkale.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.

Oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere sitelerimiz genelinde iki tür çerez kullanmaktayız. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

www.aysunkale.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır.

www.aysunkale.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.

Op. Dr. Aysun Kale ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome:Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer:Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox:Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera:Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari:Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Op. Dr. Aysun Kale’ye ait web-sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Cookie Service ProviderCookie İsmiCookie AmacıCookie TipiCookie Süresi
Google_gaAnalytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinPersistent Cookie2 Yıl
Google_gaexpAB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinPersistent Cookie85 Gün
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_CookieLawInformationPermissionKişisel veri politikalarımıza ait izinler bu cookiede saklanmaktadır.Non Persistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_PopupKullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik veriler bu cookiede saklanmaktadır.Persistent Cookie1 Saat
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_TY.EntranceLogin olmuş kullanıcıya ait bilgilerin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie1 Ay
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_TY.FirstVisitKullanıcının ilk ziyaret bilgisinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie1 Ay
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_TY.UserAlreadyLoggedKullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir.Non Persistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_uicLogin olmuş kullanıcıya ait access token olmayan demografik bilgilerinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie30 Dakika
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_UserAlreadyLoggedKullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir.Non Persistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
Op. Dr. Aysun KaleCOOKIE_UserTypeStatusKullanıcıların statulerinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie12 Saat

4) Op. Dr. Aysun Kale kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Op. Dr. Aysun Kale, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Ziyaretçilerimizin ilgilenebileceği hizmetlerimiz hakkında Ziyaretçilerimize bilgi verebilmek

Ziyaretçi memnuniyetini artırmak, web sitesi Ziyaretçilerimizi tanıyabilmek ve Ziyaretçi çevresi analizinde kullanabilmek

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

5) Op. Dr. Aysun Kale kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Op. Dr. Aysun Kale ile paylaşılan kişisel veriler, Op. Dr. Aysun Kale gözetimi ve kontrolü altındadır. Op. Dr. Aysun Kale, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

6) Op. Dr. Aysun Kale kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Ziyaretçimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Op. Dr. Aysun Kale sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Op. Dr. Aysun Kale tarafından faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş sağlayıcılarımızla paylaşılabilmektedir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Op. Dr. Aysun Kale’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

9) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Op. Dr. Aysun Kale’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Op. Dr. Aysun Kale’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Ziyaretçilerimizin Op. Dr. Aysun Kale ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) Op. Dr. Aysun Kale’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@aysunkale.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

OP. DR. AYSUN KALE

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Op. Dr. Aysun Kale olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verileriniz yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı şekilde ölçülü olarak kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve gerekli durumlarda imha edilecektir.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Op. Dr. Aysun Kale tarafından iş bu politikada belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport sureti veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve medeni halinize ilişkin kimlik verileridir.

İletişim Verileri: Telefon numarası, elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerdir.

Özlük Verileri: Muayenehanemiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir. Çalışanların işe başlama tarihi, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine ve bordro bilgilerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.

Müşteri İşlem Bilgileri: Sunulan sağlık hizmeti sebebiyle hasta veya hasta eşi/yakınlarına bu hizmetin karşılığı olarak kesilen makbuz/fatura bilgileri, pos cihazı fiş bilgilerinde geçen bilgiler vb.

İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerez bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri ile kullanım sırasında elde edilen gezinme verileridir.

Finansal Bilgi Verileri: Kişilere ait her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Sağlık Verileri: Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, sağlık raporu, tıbbi geçmiş, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, ameliyat öncesi ve sonrası görsel veriler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlendiği sırada güncel olması kanuni bir zorunluluktur. Kişisel verilerde değişiklik olması durumda kayıtların güncellenebilmesi için mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır.

İlgili mevzuat gereği 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel veriler, açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Aysun Kale’nin  sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

-Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon amacıyla muayenehaneye gelerek, uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız ile diğer sağlık verileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sunduğunuz kimliğiniz/pasaportunuz ile kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,

-Muayenehanemiz iş faaliyetlerinin yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yerine getirilmesi vasıtasıyla,

-KVKK kapsamında alınan açık rıza beyanı formunu doldurmanız vasıtasıyla,

-Uygulanan tedaviye veya operasyona ilişkin hasta bilgilendirme ve onam formunu doldurmanız vasıtasıyla,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcıları ile uzaktan bağlantı uygulamalarını kullanarak gönderdiğiniz yazılı, sesli veya görsel mesajlarınız ve bu uygulamalarla kurduğunuz online aramalarınız vasıtasıyla,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Op. Dr. Aysun Kale’ye ait profil hesabına mesaj göndermeniz veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla bilgileriniz toplanacak ve sunulan hizmet süresince,  KVKK tarafından öngörülen tüm tedbirler alınmak suretiyle Op. Dr. Aysun Kale tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Op. Dr. Aysun Kale kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

-İlgili kişinin açık rızası,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa; bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla olması,

-Op. Dr. Aysun Kale ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Aysun Kale tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE ŞARTLARI

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Op. Dr. Aysun Kale muayenehanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, genel ilkeler uyarınca aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve sözleşmesel sorumluluklarımızı yerine getirme,

-İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

-Hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis, uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek, operasyonunuzun ya da tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde bir diğer ilgili uzman hekimden konsültasyon alabilmek,

-Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme,

-Veri güvenliği kapsamında muayenehanemizin sistem ve uygulamaları için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve geri alınması,

-Muayenehanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyi, iş güvenliğinin sağlanması ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, muayenehanemiz bünyesinde bulunan fiziki arşiv veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Op. Dr. Aysun Kale kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın işleyemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

-Kanunlarda kişisel verinin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması,

-Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması,

-Op. Dr. Aysun Kale ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

-Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Aysun Kale ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla işlenebilmektedir:

-İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması.

-İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Aysun Kale ’nin yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından veri işleyen sıfatıyla; sözlü, yazılı ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile mevzuat tarafından gerekli kılınmış tüm teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK’nın ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınarak işlenebilecektir.

Açık Rıza Beyanınızın Alınması Gerektiği Durumlar

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda, ancak Açık Rızanız alınmak suretiyle kişisel verileriniz işlenebilecektir;

-Tıbbi işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında tedavinin gelişiminin takibi amacıyla alınan görsel ve işitsel kayıtlarınızın Op. Dr. Aysun Kale’ye ait instagram, facebook, youtube, google gibi sosyal medya hesaplarında ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.

-Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması yurt dışına aktarım sayılacağından ve yurt dışına aktarım için açık rıza şartı bulunduğundan bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve Op. Dr. Aysun Kale tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından Açık Rızanız aranmayacaktır:

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google  gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, Op. Dr. Aysun Kale’ye yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız durumunda,

-Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda,

-Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Op. Dr. Aysun Kale’ye ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda.

Bahsedilen hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından Op. Dr. Aysun Kale’ye aktarılacak ve Op. Dr. Aysun Kale tarafından uygulama üzerinden tarafınıza iletilecek olan kendisine ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda; Op. Dr. Aysun Kale’ye ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri ile özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini ve de ilgili uygulama üzerinden bildirdiğiniz iletişim bilgilerinizle Op. Dr. Aysun Kale ’nin tarafınızla iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Açık Rıza Beyanı Aranmaksızın Verilerinizin İşlenebileceği Durumlar

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca yasal ve hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın işlenecektir;

-Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.

-İlgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin verilerin muhafaza edilmesi.

-Hasta dosyası oluşturulması.

-Ücret ödemelerinize istinaden fatura/makbuz tanzim edilmesi.

-Veri güvenliğinizin sağlanması.

-Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.

-İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

-Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2/c uyarınca; Tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, kontrol randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, Op. Dr. Aysun Kale tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verileriniz KVKK madde 6/3 uyarınca; Muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Op. Dr. Aysun Kale tarafından, özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI, ŞARTLARI, AKTARILABİLECEĞİ  KİŞİ  VE  KURULUŞLAR

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Op. Dr. Aysun Kale, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Op. Dr. Aysun Kale, kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ile belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

-Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,

-İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi,

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

-Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

-Muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütebilmesi,

-Komplikasyon süreçlerinin yönetilebilmesi,

-Konsültasyon alınabilmesi,

-Sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili 3. kişilerin tıbbi olarak bilgilendirilebilmesi,

-Çalışanların iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Çalışanların yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

-Finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi,

-İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

-Sözleşme süreçlerinin yürütülmesidir.

Aktarılma Şartları

Op. Dr. Aysun Kale bu kapsamda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir. Verileriniz aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

-Veri sahibinin açık rızasının olması,

-Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,

-Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,

-Op. Dr. Aysun Kale‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,

-Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,

-Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Aysun Kale’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

-İlgili kişinin açık rızasının olması.

-İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusu ise kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.

-İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Op. Dr. Aysun Kale, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Op. Dr. Aysun Kale, KVKK’nın 9. maddesi gereğince yurt dışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Kişisel verilerin KVKK uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

-Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,

-Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

-Kişisel verilerinizi, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara,

-T.C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimlere,

-İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetlerine, Mahkemeler ve her türlü yargı makamına, kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi mercilere, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatımıza, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,

-Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, özel hastaneler, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile özel sigorta şirketlerine, vergi, finans ve hukuk danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere, sağlık hizmetlerini geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız kuruluş ve laboratuvarlar gibi üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz kuruluşlara aktarılabilecektir.

Op. Dr. Aysun Kale muayenehanesi, kişisel verilerin aktarılması durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarıları yapmış, onam metinleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Op. Dr. Aysun Kale muayenehanesi veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirler çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerin dolmasının ardından veri saklama ve imha politikamız gereğince silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre, hastadan hastaya ve veriden veriye değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin bir kısmı muayenehane dosyalarımızda ve mali kayıtlarımızda yazılı olarak saklanmaktadır. İletişim verileriniz, muayenehanemize ait cep telefonunun dahili ve SİM kart hafızasında saklanmaktadır. Elektronik ve dijital verileriniz hem muayenehane bilgisayarlarında, yedek sabit disklerde, hafıza kartlarında, USB sürücülerinde, e-mail sunucularında saklanmaktadır. Ön görüşme, tanı, tedavi ve takip sürecinde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan kişisel veriler oluşturuldukları platformların ilgili hesapları ve kayıtları içerisinde saklanmaktadır. Elektronik verileriniz minimum iki basamaklı bir veri koruma sitemi ile muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

-Mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi açık ve anlaşılır şekilde detaylı anlatan metninizin ıslak imzalı bir nüshasını; Çankaya Mah. İstiklal Cad., 4738. Sok Ömer Hayta İş Hanı No:15, 33070 Akdeniz/Mersin adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla/ iadeli taahhütlü posta ile başvurabilirsiniz.

Başvurularınızda, Ad Soyad, T.C. kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi, varsa e-posta adresi, telefon numarası, başvuru yazılı ise imza ve talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları içermeyen başvurular muayenehane tarafından reddedilecektir.

Usule uygun başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Bahse konu başvurular ücrete tabi olmayıp, Kanunun 13/2. maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret muayenehane tarafından alınacaktır.

İşbu aydınlatma metninde, Kanundan ve sair mevzuat hükümlerinden doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Op. Dr. Aysun Kale

Call Now Button