Menopoz - Mersin

Mersin Menopoz Tedavisi – Menopoz ergenlikle birlikte başlayıp döngüsel olarak devam eden adet kanamalarının kesilmesi ile başlayan süreçtir. Bu süreçte yumurtalıklardaki primordial follikül adı verilen yumurta sayısı azalmıştır, buna bağlı olarak kadınlık hormonu salgısı azalır. Menopoz öncesi döneme premenopoz denilir, bu dönemde adet düzensizlikleri olabilir. Bir yıl boyunca adet görmeme durumunda menopoz tanısı alınır.

Menopoz yaşını belirleyen faktörler kalıtım ve ırktır. Türkiye’ de menopoz yaşı yaklaşık 48-52 arasındadır. Menopoz yaşı doğum sayısı ile de ilişkilidir. Doğum sayısı fazla olan kadınlarda menopoz daha ileri yaşlarda görülebilmektedir. Anne, abla, teyze gibi akrabaların menopoz yaşı da kişinin hangi yaşta menopoza gireceği konusunda etken olabilmektedir.

Menopoz öncesi (premenopoz) dönemde veya menopoz sırasında azalan hormon seviyelerinin neden olduğu, adet düzensizliği, ateş basması, gece terlemeleri, uykusuzluk, depresyon, sıkıntı hissi (anksiyete), libido azalması gibi şikayetler olabilir. Aynı zamanda azalan hormon seviyelerine bağlı olarak ciltte, kemiklerde, kalp ve dolaşım sisteminde, genital sistemde bir takım değişikler olabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra kişiye uygun tedavi planlanabilir. Bu tedavi Hormon Replasman Tedavisi (HRT) dediğimiz yerine koyma şeklinde olabilir. Bu tedavide genel olarak estrojen ve progesteron hormonları birlikte verilmektedir.

Kadın doğum uzmanı menopozdaki ilaç tedavisine karar vermeden önce kadının yaşını, genel durumunu, daha önce operasyon geçirip geçirmediğini, menopozun hangi döneminde olduğunu, sistemik hastalıklarını, aile hikayesini değerlendirerek kişiye özel en uygun tedavi yaklaşımını belirler.

Ağızdan alınan estrojen (oral) preparatları karaciğerden metabolize olduğu için pıhtılaşmayı arttırarak venöz tromboemboli riskinde artışa neden olmaktadır. Aynı zamanda kandaki lipidlerin (yağ) bazılarına yükselmeye neden olmaktadır. Kandaki CRP, IL-6 gibi bazı enfeksiyon markerlerinde artışa sebep olmaktadır. Biyoeşdeğer hormonun cilt yolu ile, krem, jel, band (patch) yolu ile uygulanması ise diğer bir tedavi metodudur. Bu yöntemde karaciğerden geçiş söz konusu olmadığı için, oral (ağızdan) preparatların yan etkileri minimuma indirgenmiş olur.

Estrojen hormonu tek başına verildiğinde endometrium adı verilen rahimin en iç tabakasında bir takım hücre değişikliği ve hücre çoğalması yapma riski olduğundan progesteron ile beraber verilerek bu yan etkilerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Menopozda verilen Hormon Replasman Tedavisi (HRT)

 • Adet döngüsünü düzene sokar.
 • Ateş basması, gece terlemesi, çarpıntı, iç sıkıntısı (anksiete) gibi şikayetleri tedavi eder.
 • Vaginadaki atrofik değişiklikleri önleyerek cinsel ilişki üzerinde olumlu etki yapar.
 • Vaginada ve idrar yollarında enfeksiyon görülme sıklığı azalır.
 • Urgency, idrar kaçırma (incontinence), sık idrara çıkma (pollaküri), geceleri idrara çıkma (noktüri) gibi şikayetler azalır.
 • Kemik erimesi (osteoporoz) riski azalır, kemik yoğunluğunda artışa neden olur, bu da menopozda sık görülen kemik kırığı riskini azaltır.
 • Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir.
 • Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı artan unutkanlık şikayetlerinin görülme sıklığını azaltır.
 • Sağlıklı cilt ve sağlıklı saç için olumlu etkileri vardır.
 • Uyku düzeni üzerinde olumlu etkileri vardır.

Menopoz sürecinde kontroller

Menopoz sürecindeki kontroller yılda bir kez tekrarlanmalıdır.

 • Genel Muayene ve jinekolojik muayene
 • Pap smear testi
 • Jinekolojik Ultrasonografi (Pelvik/Transvaginal)
 • Meme Muayenesi, Mammografi ve Meme Ultrasonografisi
 • Tam Kan Tetkiki
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Lipid profili
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Pıhtılaşma Testleri

Menopozda Osteoporoz (Kemik erimesi)

Osteoporoz kemiklerde zayıflama ile karakterli, ani ve beklenmedik kemik kırıklarına neden olan bir hastalıktır. Kemik kütlesinde ve direncinde azalma söz konusudur. Çoğu kez herhangi bir şikayete veya ağrıya neden olmaz. Kemik erimesi çoğu kez kemiklerde zayıflama ve buna bağlı ağrılı kırıklar (özellikle kalça ve sırtta) ortaya çıkana kadar klinik bulgu vermez.

Kemik erimesi (osteoporoz) korunması veya tedavisi şeklinde olabilir. Vazomotor semptom dediğimiz ateş basması, gece terlemesi vb. şikayetler sentetik içeriği olmayan doğal preparatlar kullanılarak da tedavi edilebilir. Bu tedavinin gerekliliği veya şekli ve süresi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılacak muayene, ultrasonografi ve tetkikler sonucunda tespit edilir.

Menopoz ergenlikle birlikte başlayıp döngüsel olarak devam eden adet kanamalarının kesilmesi ile başlayan süreçtir. 

Bir yıl boyunca adet görmeme durumunda menopoz tanısı alınır.

Telefon

(0324) 237 30 39
(0324) 237 29 86

Adres

İstiklal Cad. Ömer Hayta İşhanı 2/15 Akdeniz – Mersin

Acil Durum

(0532) 646 01 00

E-posta

info@aysunkale.com

Op. Dr. Aysun Kale - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Adres: İstiklal Cad. Ömer Hayta İşhanı 2/15 Akdeniz – Mersin
Telefon: (0324) 237 30 39 – (0324) 237 29 86
Mobil: (0532) 646 01 00
E-posta: info@aysunkale.com

Call Now Button